Fonds Duurzaam Water (FDW)

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. De tweede ronde van FDW16 opent op 1 oktober 2017. U kunt nu al uw concept note indienen.

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) komen in aanmerking voor subsidie. Projecten vanuit het Fonds Duurzaam Water moeten op langere termijn bijdragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding. De initiatieven moeten zich richten op de volgende thema's:

verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie, en afvalverwerking;
efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
veilige delta's en verbeterde stroomgebieden.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-duurzaam-water-fdw

 

Contact

Interconnect
Gouden Boayum 13c
8621CV Heeg

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: +31(0)515 - 781 787
Skype: interconnectskype

1000 characters left