Migranten aan zet - AMIF europese subsidie

In samenwerking met Stichting MJD Groningen, Stichting Multicultureel centrum Jasmijn en Stichting Groningse Uitdaging is het project 'Migranten aanzet' ontwikkeld. Vanuit het AMIF ( Asiel Migratie en Integratie Fonds) is het positieve bericht gekomen dat dit uitdagende project vanuit het Europese fonds geselecteerd is voor financiering. 

Project:

Ondanks alle inspanningen en investeringen afgelopen jaren werken de genomen maatregelingen gebaseerd op beroep op eigen verantwoordelijkheid voor inburgering onvoldoende in de praktijk. (‘1e resultaten van de Wet inburgering 2013’, algemene rekenkamer jan. 2017). Met het project ‘migranten aan zet’ bieden we een nieuw aanvullend instrumentarium gebaseerd op innovatieve lokale initiatieven op basis van wederkerigheid tussen migranten, bewoners en bedrijven. Hoofddoel is volwaardige participatie (legaal, economisch, educatief, sociaal en cultureel) van migranten door de inzet van lokale interventies die landelijk overdraagbaar zijn gebaseerd op het wederkerige proces tussen migranten, wijkbewoners en bedrijfsleven. Het project biedt de impuls voor een structureel, aanvullend lokaal aanbod op bestaande trajecten voor nieuw en oudkomers. Gedurende de projectperiode richten we ons op de deelname van 300 migranten in de provincie Groningen. Hierbij richten we ons op: A. Bevorderen van de oriëntatie op NL - ‘IET–nl kernwaarden’, visuele training met de inzet van migrante trainers; B. Bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt en toeleiding - ‘Coöperatie scharrelondernemers’, coöperatie gerund door ondernemende migranten; - ‘Latente werkgelegenheid’, ontwikkeling van latente werkgelegenheid voor de toeleiding naar werk; C. Bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal - ‘Taal in huis’, ondersteuning migrante gezinnen Nl te spreken in de thuissituatie ; D. Bevorderen van de maatschappelijke participatie -‘Mankracht - inzet van mannelijke migranten als ambassadeur voor het doorbreken van de traditionele rolpatronen en normen; - ‘Migrantenouderen’, coöperatie van migranten zorgverleners die zich inzetten voor ouderen met een migrante achtergrond; - ‘Jimmy’s – jongeren voor jongeren’, (migrante) jongeren lossen samen problemen op en werken aan de leefbaarheid; -‘Link050’- vrijwilligerswerk migranten, actief aanbod en matching van migranten aan vrijwilligerswerk conform de Link050 methodiek.

Contact

Interconnect
Gouden Boayum 13c
8621CV Heeg

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: +31(0)515 - 781 787
Skype: interconnectskype

1000 characters left